„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu usprawnienie procesu gospodarki magazynowej poprzez przeprowadzenie inwestycji mającej wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej, rozwój przedsiębiorstwa, przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost mocy produkcyjnych.

W wyniku realizacji operacji pn.”Poprawa konkurencyjności poprzez
wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej” zakupiono maszyny i urządzenia – zbiorniki zbożowe wraz z koszem przyjęciowym i przenośnikami, wyposażono laboratorium w całoziarnowy analizator i wilgotnościomierz oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Napisz do nas